Junior International Key Account Manager

Iščemo sodelavca/ko za mednarodno prodajo s strankami ter partnerji iz celega sveta. Komunikacija poteka v večini po elektronski pošti. Dodatne naloge obsegajo administracijo za podporo prodaji, ter iskanje kontaktov za nove prodajne kanale.

Zaželeno je, da je oseba iznajdljiva, natančna, hitra ter ima izraženo močno željo po napredovanju ter učenju. Od kandidatov pričakujemo visoko motiviranost, samoiniciativnost ter samostojnost pri reševanju problemov.

Delo obsega:

 • redno komunikacijo z obstoječimi poslovnimi partnerji, 
 • prodajne aktivnosti,
 • obdelovanje baz podatkov,
 • opravljanje analiz prodaje, 
 • administrativna dela

Ta okrepitev si lahko ti, če imaš:

 • 1-2 leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu v prodaji,
 • napredno poznavanje okolja MS Excel,
 • sposobnost logično-analitičnega mišljenja,
 • odlično znanje pisane in govorne angleščine 
 • osnovno znanje hrvascine (ni pogoj) 
 • pozitiven odnos do vsake vrste dela,
 • in si pripravljen/a prevzemati odgovorne zadolžitve.

Ponujamo:

 • redno zaposlitev, za polni delovni čas,
 • delo iz pisarne na naslovu Koprska cesta 106d z možnostjo kombinacije z delom od doma,
 • delo v mednarodni ekipi na mednarodnih trgih,
 • najboljšo kavo v mestu, brezplačno vadbo, poudarek na work-life balance.

Kratko motivacijsko pismo in CV pošlji na: andrea@myequa.com

---

We are looking for a colleague for international sales with clients and partners from all over the world. Communication is mostly via email. Additional tasks include administration to support sales and finding contacts for new sales channels.

It is desirable that the person is resourceful, precise, fast, and has a strong desire for advancement and learning. We expect candidates to be highly motivated, self-initiated, and independent in problem-solving.

The job includes:

 • Regular communication with existing business partners,
 • Sales activities,
 • Database management,
 • Conducting sales analyses,
 • Administrative tasks.

You could be the reinforcement we are looking for if you have:

 • 1-2 years of work experience in a similar sales position,
 • Advanced knowledge of MS Excel,
 • Ability for logical-analytical thinking,
 • Excellent written and spoken English,
 • Basic knowledge of Croatian (not a requirement),
 • A positive attitude towards all types of work,
 • Willingness to take on responsible tasks.

We offer:

 • Full-time employment,
 • Work from the office at Koprska cesta 106d with the possibility of a combination with remote work,
 • Work in an international team on international markets,
 • The best coffee in town, free workouts, emphasis on work-life balance.

Please send a short motivational letter and your CV to: andrea@myequa.com